وبسایت کنکوری ها سریع بیان تو

مشاوره درسی رایگان 18

مشاوره درسی رایگان 17


مشاوره-خودشناسی-برنامه ریزی-نکات برنامه ریزی-مشاوره ی کنکوری

باسمه تعالی

مشاوره ی گروه آموزشی آلم-شماره ی 17

موضوع:مطالعه مفهومی و تقویت پایه تحصیلی ضرورت دارد

نوشته ی علی سلیمانی


 
ادامه مطلب...

مشاوره درسی رایگان 16

مشاوره-خودشناسی-برنامه ریزی-نکات برنامه ریزی-مشاوره ی کنکوری

باسمه تعالی

مشاوره ی گروه آموزشی آلم-شماره ی 16

موضوع:برای برنامه ریزی باید ابتدا عادات خود را بشناسید

نوشته ی علی سلیمانی 
ادامه مطلب...