وبسایت کنکوری ها سریع بیان تو

مشاوره درسی رایگان 21

مشاوره درسی رایگان 20

مشاوره درسی رایگان 19

مشاوره درسی رایگان 17


مشاوره-خودشناسی-برنامه ریزی-نکات برنامه ریزی-مشاوره ی کنکوری

باسمه تعالی

مشاوره ی گروه آموزشی آلم-شماره ی 17

موضوع:مطالعه مفهومی و تقویت پایه تحصیلی ضرورت دارد

نوشته ی علی سلیمانی


 
ادامه مطلب...

مشاوره درسی رایگان 13

مشاوره درسی رایگان 12

باسمه تعالی

مشاوره ی گروه آموزشی آلم-شماره ی 12

موضوع:74 نکته برای موفقیت هر چه بیشتر در کنکور

نوشته ی علی سلیمانی 
ادامه مطلب...

مشاوره درسی رایگان 11


باسمه تعالی

مشاوره ی گروه آموزشی آلم-شماره ی 11

موضوع:روشهای موثر برای رسیدن به خود باوری

نوشته ی علی سلیمانی 
ادامه مطلب...

مشاوره درسی رایگان 10

مشاوره درسی رایگان 7

مشاوره درسی رایگان 6

مشاوره درسی رایگان 5

باسمه تعالی

مشاوره ی گروه آموزشی آلم-شماره ی 5

موضوع:22کلید طلایی در انتخاب رشته آزمون سراسری

نوشته ی علی سلیمانی 
ادامه مطلب...

مشاوره درسی رایگان 4

مشاوره درسی رایگان 3

باسمه تعالی

مشاوره ی گروه آموزشی آلم-شماره ی 3

موضوع: نکاتی در مورد بالا بردن اعتماد به نفس

نوشته ی علی سلیمانی 


ادامه مطلب...

مشاوره درسی رایگان 2

مشاوره درسی رایگان 1

تعداد کل : 16   1     2   >>