وبسایت کنکوری ها سریع بیان تو

دانلود جزوات جمع بندی کنکور

دانلود رایگان آزمون جامع گزینه دو - چهار

دانلود رایگان آزمون جامع گزینه دو - چهار

آزمون جامع گزینه2
طرح مرور و جمعبندی ویژه ی خرداد ماه
آزمون های جمعبندی 1392/3/29
ویژه ی داوطلبان کنکور سراسری سال 1393 + پاسخنامه ی تشریحی 

ادامه مطلب...

دانلود رایگان آزمون جامع گزینه دو - سه

دانلود رایگان آزمون جامع گزینه دو - سه

آزمون جامع گزینه2
طرح مرور و جمعبندی ویژه ی خرداد ماه
آزمون های جمعبندی 1392/3/26
ویژه ی داوطلبان کنکور سراسری سال 1393 + پاسخنامه ی تشریحی 

ادامه مطلب...

دانلود رایگان آزمون جامع گزینه دو - دو

دانلود رایگان آزمون جامع گزینه دو - دو


آزمون جامع گزینه2
طرح مرور و جمعبندی ویژه ی خرداد ماه
آزمون های جمعبندی 1392/3/23
ویژه ی داوطلبان کنکور سراسری سال 1393 + پاسخنامه ی تشریحی 


ادامه مطلب...

دانلود رایگان آزمون جامع گزینه دو - یک

دانلود رایگان آزمون جامع گزینه دو - یک

آزمون جامع گزینه2
طرح مرور و جمعبندی ویژه ی خرداد ماه
آزمون های جمعبندی 1392/3/20
ویژه ی داوطلبان کنکور سراسری سال 1393 + پاسخنامه ی تشریحی

ادامه مطلب...

وبسایت دانش آموزان دبیرستان نمونه ایلام

دانلود جزوه کامل آموزشی و کنکوری زیست شناسی 2

دانلود جزوه کامل آموزشی و کنکوری زیست شناسی 2

 

کاری از موسسه گزینه دو

 

این جزوات کمک آموزشی شامل خلاصه نویسی درسها و نکات تستی مهم و آموزش مبحث های درسی است که توسط گزینه دو فقط برای شرکت کنندگان در طرح گام اول سال 92 تهیه شده است .ادامه مطلب...

دانلود جزوه ادبیات فارسی سال دوم گام اول

دانلود جزوات آموزشی گام اول گزینه 2 درس زبان ادبیات فارسی سال دوم


این جزوات کمک آموزشی شامل خلاصه نویسی درسها و نکات تستی مهم و آموزش مبحث های درسی است که توسط گزینه دو فقط برای شرکت کنندگان در طرح گام اول سال 92 تهیه شده است .ادامه مطلب...

دانلود جزوه ریاضی سال سوم رشته انسانی