وبسایت کنکوری ها سریع بیان تو

وبسایت دانش آموزان دبیرستان نمونه ایلام

دانلود جزوه ریاضیات گسسته مبحث تئوری اعداد ۲


دانلود جزوه ریاضیات گسسته مبحث تئوری اعداد

 

کاری از استاد محبی پور


شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 85 تست و پاسخ کلیدی

 

شامل موضوعات : تئوری اعداد - عضو ابتدا و انتهای یک مجموعه - مجموعه کراندار - مجموعه خوش ترتیب - اصل استقرای قوی ریاضی - الگوریتم تقسیم


ادامه مطلب...

دانلود جزوه دیفرانسبل مبحث حد

دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف بخش پایانی ، مبحث حد

 

کاری از استاد محبی پور


شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 70 تست و پاسخ کلیدی


ادامه مطلب...

دانلود جزوه دیفرانسبل مبحث دنباله ها بخش دوم

دانلود جزوه دیفرانسبل منطبق بر کتاب جدیدالتالیف مبحث دنباله ها بخش دومکاری از استاد محبی پور 


شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 10 تست و پاسخ کلیدی

 

شامل موضوعات :  تعریف دنباله - نمایش نموداری یک دنباله - دنباله های کراندار - دنباله های یکنوا - دنباله های نوسانی - همگرایی دنباله ها - قضایای همگرایی دنباله ها - جبر دنباله ها


ادامه مطلب...